سال98


گزیده اخبار

 • مراسم تودیع و معارفه مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت

 • نشست بررسی راهکارهای پیشگیری از بیماریهای جسمی و روحی مأمورین قرائت شرکت برگزار گردید

 • انتصابات جدید شرکت

 • نشست صمیمی کارکنان روابط عمومی با مدیرعامل شرکت

 • استفاده تمامی بانوان شاغل از تسهیلات قانون کاهش ساعات کار

 • تعمیر لوله 18 اینچ خیابان وحدت اسلامی

Loading
 • مراسم تودیع و معارفه مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت

 • نشست بررسی راهکارهای پیشگیری از بیماریهای جسمی و روحی مأمورین قرائت شرکت برگزار گردید

 • انتصابات جدید شرکت

 • نشست صمیمی کارکنان روابط عمومی با مدیرعامل شرکت

 • استفاده تمامی بانوان شاغل از تسهیلات قانون کاهش ساعات کار

 • تعمیر لوله 18 اینچ خیابان وحدت اسلامی

Loading
عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
تجدید 98.2 مناقصه
98.7 مناقصه
98.3 مناقصه
98.1 مناقصه
97/19 مناقصه
97.18 مناقصه
97.17 مناقصه
97.14 تجدید مناقصه
97.16 مناقصه
97.15تجدید مناقصه
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی »

اتوماسیون اداری                                                   نظام پیشنهادات درون سازمانی

پست الکترونیکی                                                    آموزش                              

تنظیمات اتوماسیون اداری                                       دریافت فایل

سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات تیمار                  کتابخانه دیجیتال 

ویژه نامه درمان

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ویدئوها

 

 ویدئو ایکون

 

نظرسنجی

مطالب ارائه شده در این پایگاه را چگونه ارزیابی می کنید ؟گزارش تصویری

آمار بازدیدها

۵ نفر
۱۷۰,۹۶۰ نفر
۳ نفر
۷۳ نفر
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.