سمت

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار تهران

نام و نام خانوادگی

منصور جنتی

تلفن

55635757 - 55632487

نمابر

55600600

 

 سمت

نام و نام خانوادگی

تلفکس

 قائم مقام شرکت موسی باقری 55575950
 معاون نظارت بر بهره برداری   میثم نجفی                   55633284
معاون برنامه ریزی و منابع انسانی محمد محمدی
55575947

معاون  امور فنی و مهندسی

حسن ساداتی

33053311

معاون  امور درآمد و امورمشترکین

کاظم فهیمی

55802354

معاون امور مالی و پشتیبانی

ابراهیم کاظمی

55818212

مدیر ناحیه بهارستان

فرهاد یادگاری

77534550

مدیر ناحیه سلیمانیه 

حسین خانی

33103334

مدیر ناحیه افسریه

مهدی مختاری

33149085

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

مهرداد قارویی

55813987

مدیر دفتر روابط عمومی

مهدی سماکوش

55620102

مدیر امور بازرگانی و قراردادها

یحیی ایمانی پرشکوه

 55818109

     
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.