بانوان محترم همکار

از طریق شماره تماس ذیل می توانید با مشاور محترم مدیرعامل در امور بانوان در ارتباط باشید :

 

55620102

 همچنین ملاقات حضوری با مشاور مدیرعامل در امور بانوان، از ساعت 14 الی 16

روزهای چهارشنبه، در دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت صورت می پذیرد.

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.