کتیبه سال جهش 1399
عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
تجدید994 مناقصه
تجدید3/99 مناقصه
تجدید 2/99 مناقصه
تجدید1/99 مناقصه
998 مناقصه
98.18 مناقصه
98/1 مزایده
98.11 مناقصه
98.10 مناقصه
98/9 ۵ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵

اتوماسیون اداری                                                   نظام پیشنهادات درون سازمانی

پست الکترونیکی                                                    آموزش                              

تنظیمات اتوماسیون اداری                                       دریافت فایل

سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات تیمار                  کتابخانه دیجیتال 

ویژه نامه درمان

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ویدئو ایکون

 

نظرسنجی

مطالب ارائه شده در این پایگاه را چگونه ارزیابی می کنید ؟آمار بازدیدها

۶ نفر
۲۰۰,۷۵۹ نفر
۹ نفر
۶۰ نفر
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.