سال98


عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
98.18 مناقصه
98/1 مزایده
98.11 مناقصه
98.10 مناقصه
98/9 ۵ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
تجدید 98.2 مناقصه
98.7 مناقصه
98.3 مناقصه
98.1 مناقصه
97/19 مناقصه
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵

اتوماسیون اداری                                                   نظام پیشنهادات درون سازمانی

پست الکترونیکی                                                    آموزش                              

تنظیمات اتوماسیون اداری                                       دریافت فایل

سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات تیمار                  کتابخانه دیجیتال 

ویژه نامه درمان

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ویدئوها

 

 ویدئو ایکون

 

نظرسنجی

آمار بازدیدها

۳ نفر
۱۹۳,۰۹۲ نفر
۶ نفر
۴۴ نفر
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.