کتیبه سال جهش 1399
عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
996 مناقصه
98.18 مناقصه
98/1 مزایده
98.11 مناقصه
98.10 مناقصه
98/9 ۵ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
تجدید 98.2 مناقصه
98.7 مناقصه
98.3 مناقصه
98.1 مناقصه
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵

اتوماسیون اداری                                                   نظام پیشنهادات درون سازمانی

پست الکترونیکی                                                    آموزش                              

تنظیمات اتوماسیون اداری                                       دریافت فایل

سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات تیمار                  کتابخانه دیجیتال 

ویژه نامه درمان

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ویدئوها

 

 ویدئو ایکون

 

نظرسنجی

آمار بازدیدها

۱۰ نفر
۱۹۷,۹۳۵ نفر
۷۲ نفر
۶۱ نفر
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.