راه اندازی شبکه آمار و اطلاعات با هدف یک دست کردن، نظام مند کردن، دسته بندی و سازمان دادن حجم فراوانی از آمار و اطلاعات انجام گردیده است.

در واقع این شبکه، یک پایگاه پرتال است که در تلاش است آمار و اطلاعات شرکت را جمع آوری و در یک سامانه الکترونیکی در اختیار مخاطبین قراردهد.

اهداف:

- اطلاع رسانی مناسب و متمرکز در خصوص آمار شرکت

-ارایه آمار دقیق و به روز

- تسریع در گرد آوری و قابل دسترس بودن آمار

تماس با ما

آدرس: خیان بهشت،جنب شهرداری تهران

تلفن تماس :

خط مستقیم :55895507

خط داخلی:286