در راستای ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات و با هدف افزایش رضایتمندی در ذی نفعان به خصوص مشترکین تحت پوشش و بهبود مستمر فعالیتها، در مرداد ماه سال 1388 این منطقه استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردISO 9001:2008  را در دستور کار خود قرار داد  و در چهارم  و پنجم اسفند ماه  سال 1388 پس از انجام ممیزی نهایی، موفق به اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت از شرکت BM Ttrada  انگلستان گردید.

در حال حاضر نیز با کنترل دقیق سیستم و پیگیری های مستمر، سیستم کماکان پایدار بوده و منطقه از مزایای آن بهره مند می باشد.

 

iso

جهت تست صحت گواهینامه میتوانید روی تصویر فوق کلیک کرده و شماره گواهینامه اخذ شده (7819) را جستجو نمائید

 

گواهینامه ایزو