شرکت آب و فاضلاب استان تهران/درباره ما/افتخارات شرکت/سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای      

 

در راستای رعایت مقررات و الزامات قانونی و تلاش در زمینه شناسایی خطرات، ارزیابی و کاهش ریسک ها و با هدف پیشگیری از جراحات و بیماری های شغلی و بهبود مستمر فعالیتها، در مرداد ماه سال 1388 این منطقه استقرار سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استاندارد OHSAS 18001:2007 را در دستور کار خود قرار داد و در چهارم و پنجم اسفند ماه سال 1388 پس از انجام ممیزی نهایی، موفق به اخذ گواهینامه ایمنی و بهداشت حرفه ای از شرکت BM Ttrada  انگلستان گردید.

در حال حاضر نیز با کنترل دقیق سیستم و پیگیری های مستمر، سیستم کماکان پایدار بوده و منطقه از مزایای آن بهره مند می باشد.

 

ohsas

جهت تست صحت گواهینامه میتوانید روی تصویر فوق کلیک کرده و شماره گواهینامه اخذ شده (423) را جستجو نمائید

گواهینامه اوسس