تاریخچه

اولین بخش لوله گذاری آب شرب تهران با بیش از 60 سال قدمت از این محدوده آغاز گردیده و جزء قدیمی ترین محله های تهران یا به عبارت دیگر تهران قدیم در محدوده فعالیت آبفای منطقه 4 قرار دارد و این منطقه دارای وی‍ژگی های خاصی می باشد که آنرا از شرکت های سایر مناطق آبفا مستثنی نموده است.

 -بافت شهرسازی قدیمی با کوچه های کم عرض و باریک که عبور و مرور حتی بدون وسیله نقلیه، شخص را با مشکل مواجه می کند.

- وجود بازار تهران و سایر مشاغل وابسته در این منطقه.

-تجمع وزارتخانه ها و موسسات دولتی پرتردد.

- بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی منطقه که یکی از عوامل مهم در پوسیدگی لوله های شبکه و بالا رفتن آمار حوادث و اتفاقات است.

-بالابودن طول عمر شبکه، اولین شبکه لوله کشی آب شرب تهران در این منطقه صورت گرفته است در نتیجه عمر شبکه بیش از 40 سال می باشد.

-جنس لوله های شبکه از نوع چدن خاکستری و مسی می باشد که بعلت بالا بودن سطح آب های زیرزمینی لوله های مسی پوسیده و لوله های چدنی ترد و شکننده شده اند.

- تجمع تاسیسات سایر شرکت ها و موسسات خدماتی از قبیل برق، گاز و مخابرات در منطقه.

-وجود محدوده طرح ترافیک و ضخامت بیش از حد متعارف آسفالت (بیش از 60 سانتیمتر) که امکان هر گونه عملیات تعمیر و بازسازی و حتی تعمیرات حوادث و اتفاقات را در روز از شرکت سلب کرده است.