ناحیه بهارستان

 

 

 ناحیه بهارستان 

محدوده ناحیه بهارستان : از شمال خیابان انقلاب، از جنوب خیابان شوش، از غرب خیابان ولیعصر و از شرق خیابان ١٧ شهریور
تعداد مشترکین تحت پوشش :
  62732
تعداد نوبتی ها
: از نوبتی ۱ تا ۱۷ اقطار سبک و نوبتی ۶۱ قطر سنگین

 

نقشه بهارستان

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.