ناحیه افسریه

 

 

ناحیه افسریه
محدوده ناحیه افسریه :
 از شمال خیابان دماوند، از جنوب خیابان خاوران، از غرب خیابان نیروی هوایی و  از شرق جنگل سرخه حصار و شهرک مسعودیه
تعداد مشترکین تحت پوشش :
  61188
تعداد نوبتی ها :
 از نوبتی ۴۱ تا 58 اقطار سبک و نوبتی ۶۳ قطر سنگین

 

نقشه افسریه

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.