محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه ٤ شهر تهران از شمال به خیابان دماوند حدفاصل سه راه آزمایش تا میدان امام حسین (ع) و خیابان انقلاب حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا چهارراه ولیعصر (عج) ، از غرب به خیابان ولیعصر از چهارراه ولیعصر تا میدان راه آهن و از جنوب خیابان شوش حدفاصل میدان راه آهن تا میدان خراسان , خیابان خاوران حد فاصل میدان خراسان تا میدان بسیج و اتوبان امام رضا(ع) از میدان بسیج تا اتوبان شهید شوشتری و از شرق به اتوبان شوشتری حد فاصل اتوبان یاسینی تا اتوبان امام رضا (ع) محدود میگردد.


مساحت منطقه حدود 8077 هکتار می باشد که 1374هکتار آن در حوزه فعالیت ناحیه بهارستان و 1685هکتار در حوزه فعالیت ناحیه سلیمانیه و در نهایت 5018 هکتار در حوزه فعالیت ناحیه افسریه می باشد.


تعداد مشترکین محدوده ی آبفای منطقه چهار  199556 مشترک می باشد که توسط سه ناحیه اشاره شده پاسخ گویی و سرویس دهی می شوند.

علاوه بر تقسیمات فوق آبفای منطقه ٤ به 54 نوبتی نیز تقسیم شده است که جهت قرائت کنتورهای مشترکین در بازه های زمانی 40 روزه توسط اداره قرائت و توزیع قبوض مورد استفاده قرار می گیرد. از این نوبتی ها، 51 مورد نوبتی اقطار سبک و 3 مورد مربوط به اقطار سنگین می باشند.

 

 ..

ناحیه بهارستان
محدوده ناحیه پارکشهر : از شمال خیابان انقلاب، از جنوب خیابان شوش، از غرب خیابان ولیعصر و از شرق خیابان ١٧ شهریور
تعداد مشترکین تحت پوشش :  61903
تعداد نوبتی ها : از نوبتی 1 تا 17 اقطار سبک و نوبتی 61 قطر سنگین

ناحیه سلیمانیه 
محدوده ناحیه سلیمانیه : از شمال خیابان دماوند، از جنوب بزرگراه محلاتی، از غرب خیابان ١٧ شهریور و  از شرق خیابان نیروی هوایی
تعداد مشترکین تحت پوشش :  72021
تعداد نوبتی ها : از نوبتی 21 تا 37 اقطار سبک و نوبتی 62 قطر سنگین

ناحیه افسریه
محدوده ناحیه افسریه : از شمال خیابان دماوند، از جنوب خیابان خاوران، از غرب خیابان نیروی هوایی و  از شرق جنگل سرخه حصار و شهرک مسعودیه
تعداد مشترکین تحت پوشش :  59618
تعداد نوبتی ها : از نوبتی 41 تا 57 اقطار سبک و نوبتی 63 قطر سنگین

2  

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.