پرداخت

مشترک گرامی شما برای پرداخت صورت حساب خود می توانید به روش زیر عمل کنید:

پرداخت قبض از صفحه بانک بطور مستقل :

در این روش شما با کلیک کردن بر روی تصاویر بانک ها به درگاه پرداخت قبوض بانک هدایت شده و در آنجا باید شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمایید.

با تشکر از پرداخت غیرحضوری شما

بانک 6