امور مشترکین-دانستنی های مشترکین:

 

مشترک گرامی به مسائل ذیل توجه فرمائید:

    1- کلیه کارکنان امور مشترکین همه روزه از ساعت 8  لغایت 16  و روزهای پنج شنبه  از ساعت 8  لغایت 13 به غیر از ایام تعطیل رسمی جهت انجام امور اداری و اکیپ های امداد و حوادث به صورت شبانه روزی در خدمت مشترکین محترم می باشند.

 

2 - پیشنهادات و انتقادات  خود را می توانید  به آدرس ضلع جنوبی پارکشهر خ بهشت روابط عمومی آب و فاضلاب منطقه 4  نیز ارسال نمائید.

 

3-  به مندرجات پشت قبض آب بها و اطلاعیه های مندرج در روی قبوض دقت نمائید.

 

4-    الگوی مصرف آب آشامیدنی برای هر واحد در ماه 18 متر مکعب تعیین می گردد . در صورت مصرف بیش از الگوی مصرف آب بها به صورت تصاعدی محاسبه شده و مشمول جریمه و قطع انشعاب می گردید

 

5-   داشتن کارت شناسایی برای کلیه پرسنل شرکت در هنگام مراجعه به درب املاک الزامی است ، لطفا" در صورت نداشتن کارت شناسایی از ورود افراد به ملک و پاسخگویی به ایشان خودداری فرمائید .

 

6-   لطفا" هنگام مراجعه ماموران شرکت آب و فاضلاب ، قبل از انجام هر گونه عملیات نسبت به یادداشت شماره وسیله نقلیه و مشخصات ماموران اقدام نمائید و درصورت ایجاد مشکل یا هرگونه شکایت مراتب را به صورت کتبی به آدرس پستی خ بهشت ضلع جنوبی پارکشهر آب و فاضلاب منطقه 4 دفتر حراست و امور محرمانه ارسال نمائید . 

        

7-    ماموران شرکت آب و فاضلاب هنگام تعویض کنتور- قرائت کنتور - نصب انشعاب - تغییر محل کنتور - اطلاعیه قطع آب و سایر خدمات به هیچ عنوان حق دریافت وجه نقد را ندارند، در صورت بر خورد با این موارد ، بلا فاصله با شماره تلفن 55816142 تماس حاصل نمائید .

 

8-       در صورت مشاهده انشعاب غیر مجاز یا هرگونه تخلف از قبیل جابجایی کنتور و ... مراتب را به  شماره تلف 55816142 اطلاع دهید.

 

9-   خواهشمند است در صورت مشاهده نشت آب از کنتور یا در خیابان مراتب را به شماره تلفنهای امداد مندرج بر روی قبوض آب بها اطلاع دهید.

 

10-   چنانچه انجام عملیات قرائت کنتور یا خدمات دیگر، منجربه شکسته شدن کنتور یا شیشه آن گردید مراتب را سریعا به شماره تلفن 55816142  اطلاع دهید .

 

11-   در حفظ و حراست از کنتور و متعلقات آن دقت نمائید . در صورت دستکاری کنتور یا باز شدن پلمب کنتور، مشترک پاسخگو بوده و دراینگونه موارد ، شرکت نسبت به اخذ جرایم مربوطه و یا قطع انشعاب طبق مقررات انجام خواهد نمود.

12-   جهت جلو گیری از بروز خسارت در ملک ، درهنگام خروج از منزل یا تخلیه ملک بمدت طولانی نسبت به قطع انشعاب  آّب از شیر فلکه کنتور اقدام نمائید.

 

13-    بدهی های آب بها و انشعاب مربوط به ملک میباشد، لذا درصورت خرید ، فروش یا اجاره املاک نسبت به دریافت استعلام از شرکت آب و فاضلاب ناحیه خود اقدام نمائید تا مشمول پرداخت بدهی های معوقه نشوید   در صورت شروع بنایی و یا ایجاد هر گونه تغییردر تعداد واحد یا وضعیت ملک ازکاربری مسکونی به غیر مسکونی  یا برعکس ، مراتب را حتما'' به شرکت آب و فاضلاب ناحیه خود اطلاع دهید تا مشمول پرداخت هزینه های اضافی نگردید.

 

 

 ۱0کلیه مامورین قرائت کنتور با لباس فرم می باشند.

 

۲. در صورت مشاهده هر گونه شکستگی یا خرابی در شبکه آب تهران موضوع را به مرکز تلفن ۱۲۲  اطلاع دهید.

 

۳. در صورت خرابی کنتور ، شرکت آب و فاضلاب را آگاه نمایید.

 

۴. مسئولیت سالم بودن و نگهداری لوله کشی داخل ساختمان به عهده مشترک است.

 

۵مراقب باشید که دریچه محفظه شیر قطع و وصل انشعاب آب ساختمان شما همیشه مرئی باشد.

 

۶. هنگام خرید و یا اجاره املاکی که دارای انشعاب آب هستند حتما" به شرکت آب و فاضلاب منطقه خود مراجعه نموده و برگ تسویه حساب دریافت نمایید تا مشمول پرداخت بدهی های معوقه نشوید.

 

 

مدت انجام کار:
طول مدت یکدوره قرائت کنتور بین ۴۵ تا ۶۰ روز می باشد

 

لباس فرم مامور قرائت کنتور

fo

 

 مدارک مورد نیاز جهت واگذاری انشعاب آب

واگذاری انشعاب تجاری

واگذاری انشعاب مسکونی

اصل و کپی سند یا اجاره نامه رسمی

سند مالکیت (اصل و کپی) منازل فاقد سند با قولنامه محضری

اصل و کپی جواز کسب یا مجوز از اتحادیه

- پروانه ساختمان (اصل و کپی) - پایان کار زمان تخریب یا بازسازی

وکالت بلاعزل

شماره اشتراک ملک مجاور

نقشه معماری ساختمان

* اجاره نامه کتبی سازمان اوقاف

 

نقشه معماری ساختمان

* در صورتیکه ملک اوقافی باشد.

مراحل واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
مدت زمان انجام کار : در شرایط متعارفی زمان انجام کار تا صدور فیش بانکی ۴ روز است که ۲ مرتبه مراجعه مشترک را در پی خواهد داشت.