پیشنهاد پروژه تحقیقاتی

 

برای مشارکت در طرحهای پژوهشی به شرح ذیل ، عنوان مورد نظر را انتخاب نموده و پس از تکمیل فرم " پیشنهاد پروژه تحقیقاتی " طی مکاتبه رسمی (خطاب به مدیر عامل شرکت ) به شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران ارسال نمایید .