پیشنهاد پروژه تحقیقاتی

 

برای مشارکت در طرحهای پژوهشی به شرح ذیل ، عنوان مورد نظر را انتخاب نموده و پس از تکمیل فرم " پیشنهاد پروژه تحقیقاتی " طی مکاتبه رسمی (خطاب به مدیر عامل شرکت ) به شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران ارسال نمایید . 

 

 

فرم صورتجلسه سیستم مدیریت یکپارچه

فرم صورتجلسه سیستم مدیریت یکپارچه

 
فرم پیشنهاد پروژه های پژوهشیفرم پیشنهاد پروژه های پژوهشی
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.