اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت به قطر250میلیمتر و احداث آدم روها به طول تقریبی 9000 متر به صورت نقبی و پراکنده درمحدوده عملیاتی آبفای منطقه چهار شهر تهران براساس فهرست بهای سال1395

مناقصه

95.29

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.