مقدار6600 (شش هزار و ششصد)مترلوله چدن داکتیل مقاوم در برابر زلزله دراقطار مختلف جهت استفاده در تأسیسات آبرسانی

مناقصه

96.14

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.