اجرای عملیات لوله گذاری ، نصب انشعاب آب به منظوراصلاح، بازسازی، توسعه وجابجایی شبکه توزیع آب و انشعاب آب به صورت پراکنده در محدوده عملیاتی خود (قطعه اول ) را براساس فهرست بهای سال 1398 سازمان برنامه و بودجه کشور

مناقصه

98/9

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.