تعمیر لوله 18 اینچ خیابان  وحدت اسلامی

 

تعمیر لوله خ وحدت اسلامی2

 
 
 
دیدار نوروزی مدیرعامل با همکاران در روز 17 فروردین 98

رسانه جدید

 

بازسازی شبکه توزیع آب در محدوده آبفای منطقه چهار

 

مصاحبه با میرعامل

 

 

سومین جشنواره حامیان آب

 

سومین جشنواره حامیان آب

 

حضور آبفای منطقه چهار در نمایشگاه یاد یاران

 

یاد یاران

 

 

تعویض شیر خط 600 میلیمتری میدان سرآسیاب

 سراسیاب

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.